Skip to content

Який акт має вищу юридичну силу

Скачать який акт має вищу юридичну силу txt

Закони відрізняються від інших видів нормативних правових актів за такими ознаками. Будь-який іншій правовий акт приймається на основі, на виконання і відповідно до закону.

Ознаки нормативно-правового акту. Юридичні властивості, класифікація та дія в часі і просторі нормативно-правового акта. Підзаконний акт органу місцевого самоврядування, комерційної організації та.

Закон-це нормативний акт вищої юридичної сили. Можливо -це також Конституція. Конституція України є найвищим юридичним актом в державі. Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і. Який нормативний правовий акт має вищу юридичну силу Постанова уряду України або федеральний закон, або норма Житлового кодексу?

Чи визначений де то конкретно РВПС. 5) займає чітко визначене місце серед інших нормативних актів, відповідно до субординації за юридичною силою - не суперечить актам вищої юридичної сили, передусім Конституції, міжнародним договорам, ратифікованим парламентом тощо; 6) розробляється і приймається з додержанням встановленої законом нормотворчої процедури (нормотворча ініціатива, розробка, обговорення, прийняття, підписання, реєстрація, оприлюднення, набрання чинності)  5.

Нормативно-правовий акт має іншу процедуру прийняття, ніж акт застосування та акт тлумачення норм права. Це завдання воно здійснює за допомогою соціальних норм, у системі яких право посідає провідне місце.

Тому право в юридичній науці розглядають як загальносоціальне явище І як волевиявлення держави. Закон - це нормативно-правовий акт вищої юридичної силиФормування правової держави пов'язано з підвищенням ролі закону в державному і громадському житті. Відображаючи в концентрованому вигляді соціа. Михайло СМОКОВИЧ, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України У теорії права юридична сила нормативно-правових актів існує у двох основних значеннях.

Перше: під. ПОНЯТТЯ ЗАКОНУ, ЙОГО ОЗНАКИ ТА ВИДИ.: Закон — нормативний акт вищої юридичної сили, який регулює найважливіші суспільні відносини. Він приймається органом законодавчої влади або референдумом і є основною категорією законодавчої системи, тому його вивчення посідає центральне місце в - - - classic-restaurant.ru

doc, txt, PDF, PDF