Skip to content

Акт приймання металів чорних вторинних

Скачать акт приймання металів чорних вторинних doc

Приймання промислового металобрухту вiд юридичних осiб оформляється актами приймання металiв чорних акт i брухту та вiдходiв металів металiв (додатки 6, 7).

7 Правила приймання. На територiї спецiалiзованого пiдприємства, спецiалiзованого металургiйного переробного пiдприємства та кожного їх приймального пункту ведуться та зберiгаються протягом не менше року оригiнали або засвiдченi лiцензiатом копiї актiв приймання побутового металобрухту, приймально-здавальнi акти металiв чорних (вторинних) i брухту та вiдходiв кольорових металiв.

Акт виконання робіт в судовій практиці. Бухгалтерські вимоги до оформлення акту виконаних робіт. Не новина, що вторинних підприємства частенько встановлюють обмеження для приймання металобрухту — приймання допустиму масу такого брухту.

Акт оприходования металлолома, представленный чуть ниже, является важным первичным документом. Он пригодится в случае, если необходимо оприходовать металлические отходы производства либо другой вид металлолома. ФАЙЛЫ Скачать пустой бланк акта оприходования classic-restaurant.ruСкачать образец акта оприходования classic-restaurant.ru Основания. Важно уяснить, что любое количество металлолома необходимо оприходовать, если имущество (списываемое, демонтируемое) числилось как основные средства, независимо от массы получаемого металла за единицу списываемого товара.

На это ссылаются ряд инструкций: Номер Документ: Металобрухт і вторинна сировина. Материал подготовлен специалистами издательства ООО "Баланс-Клуб". Металобрухт і вторинна сировина. Останнім часом усе більш поширеними стають такі види діяльності, як збір, заготівля і переробка вторинної сировини, металобрухту. Такого роду операції  Заготівля, переробка і металургійна переробка металобрухту кольорових та/або чорних металів.

Вторинна сировина. Як правило, діяльність зі збирання і заготівлі вторинної сировини здійснюють спеціалізовані заготівельні підприємства. При цьому збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторсировини (згідно з Переліком № ) такі підприємства можуть займатися тільки при отриманні відповідної ліцензії. Загальні технічні умови. Ссылки на страницу содержат: ДСТУ Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.

Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом. Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, забороняється.  Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до стандартів.

(Частина статті 4 в редакції Закону N IV від ). Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов'язковим. Приймання промислового металобрухту вiд юридичних осiб оформляється актами приймання металiв чорних (вторинних) i брухту та вiдходiв кольорових металiв (додатки 6, 7). На територiї спецiалiзованого пiдприємства, спецiалiзованого металургiйного переробного пiдприємства та кожного їх приймального пункту ведуться та зберiгаються протягом не менше року оригiнали або засвiдченi лiцензiатом копiї актiв приймання побутового металобрухту, приймально-здавальнi акти металiв чорних (вторинних) i брухту та вiдходiв кольорових металiв.  Розрахункова вага металiв чорних вторинних нетто, кг.

Закупiвельна вартiсть. Приймання металобрухту від суб'єктів господарювання оформляється актами приймання металів чорних (вторинних) і брухту та відходів кольорових металів, форма яких наведена в додатках 2 і 3. Суб'єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових металів, повинен виконувати вимоги ДСТУ (ГОСТ ). Акт приймання відходів i лому дорогоцінних металів i дорогоцінного каміння.

в лом чорних i кольорових металів або ремонту із заміною окремих частин. підприємства вторинних дорогоцінних металів України або підприємства, що. 4 лис. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб. ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів. ним брухт чорних металів, не звільняються від оподаткування згідно з.

Ціноутворення у сфері обігу вторинних металів в системі засобів державного. В.С. Щербина та ін. Нормативну базу дослідження склали законодавчі акти України. металу. (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

djvu, djvu, EPUB, rtf