Skip to content

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

Скачать акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами doc

Результати інвентаризації зобов'язань можуть бути наступними. Практика показує, розрахунків звірка проводиться в разі прийняття рішення власником сторони, яка дебіторами зацікавленою в проведенні звірки.

Консультація вiд 'Інвентаризація розрахунків з дебіторами інвентаризації кредиторами' [редакцiя вiд. Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами. Акт інвентаризації розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами, підприємство має провести звіряння за розрахунками з установами банків, фінансовими та податковими кредиторами.

На Студопедии вы можете прочитать про: Інвентаризація розрахунків. Подробнее. допоможе скласти акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами зразок, складений експертами Головбух: Бюджет. Крім інвентаризації розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами, підприємство має провести звіряння за розрахунками з установами банків, фінансовими та податковими органами.

Таке звіряння також слід оформити актом, а залишки, які зазначаються в акті, погодити з відповідною установою (органом). Залишення в обліку неврегульованих сум за цими розрахунками не допускається.  Форму акта інвентаризації розрахунків №інв «Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами» затверджено Постановою Держкомстату СРСР від р.

№ Акт складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією, підписується та передається до бухгалтерії. За актами звірки розрахунків з дебіторами і кредиторами комісія встановлює строки виникнення, можливість погашення заборгованості й осіб з вини яких пропущено строки позовної давності.

Специфіка проведення інвентаризації зобов'язань полягає в тому, що перевірка здійснюється за допомогою прийомів документального контролю  При інвентаризації заборгованостей складається акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими кредиторами, та дебіторами. До акта інвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську і кредиторську заборгованість, за якою строк позовної давності минув.

Результати інвентаризації зобов'язань можуть бути наступними. Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій; Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами; Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання; Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків; Протокол інвентаризаційної комісії.

2. Затверджені цим наказом типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації можуть застосовуватися юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм в. Звірка розрахунків з дебіторами та кредиторами є за своєю суттю інвентаризацією, оскільки звіряється фактична заборгованість та документально підтверджена.

Така звірка проводиться за в разі потреби, крім випадків, коли обов’язковість передбачена законом. Практика показує, що звірка проводиться в разі прийняття рішення власником сторони, яка є зацікавленою в проведенні звірки. Тим не менше, ініціатива проведення звірки з боку однієї сторони не встановлює обов’язок звірки для іншої сторони.  Підписання акту звірки є фактичним визнанням стороною свого боргу, що в свою чергу впливає на перебіг строків позовної давності.

Якщо ж узгодження даних не відбулось, зацікавлена сторона має право звернутися до суду. На рахунках розрахунків з дебіторами і кредиторами повинні залишатися тільки узгоджені суми. Результати інвентаризації розрахунків оформлюються актом, в якому окремо вказуються суми безнадійних боргів та дебіторської і кредиторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув. За цими видами заборгованості до акта слід додати довідку з найменуванням та адресами дебіторів і кредиторів, сумою заборгованості, за що, з якого часу та на підставі яких документів вона обліковується, а також із зазначенням винних осіб у пропущенні термінів позовної давності.

— Актом інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами за формою, затвердженою наказом № До акта інвентаризації розрахунків додають довідку про дебіторську і кредиторську заборгованості, за якими строк позовної давності минув.

У ній зазначають найменування та місцезнаходження таких дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості. Форму такої довідки також можна знайти в наказі № ; — Актом інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма № инв, затверджена постановою № ).

У комплекті з таким.

rtf, PDF, doc, fb2