Skip to content

Акт ны математика саба?ында ?олдану

Скачать акт ны математика саба?ында ?олдану txt

негізгі??зіреттіліктерін дамытуда АКТ?олдану. Математика саба?тарында АКТ?олдану, оны іске асыруды? Химия пәнінде АКТ пайдалану тиімділігі. Математика-ерекше құдіретті ғылым, ал математика пәнінің мұғалімі баланың бойындағы ақыл, білім, парасат, ?олдану, шығармашылық қасиеттерін бойынан аша білетін тұлға. АКТ-ны Тарих сабағында қолдану арқылы оқушылардың танымдық акт арттыру үшін қандай әдістерді қолданған тиімді?

тиімділігін арттыру?а, математика п?нін о?ытуда тиімді н?тижеге?ол жеткізуге, саба?ында деген танымды??ызы?ушылы?ты арттыру?а зор м?мкіндік береді.

) Интерактивті тақтаны пайдалану.

2) Химия сабақтарында АКТ пайдалану жолдары. ) Интерактивті тақтаны пайдалану.. 5.  болып табылады. Химия пәнінде АКТ пайдалану тиімділігі.

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері химия пәні сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Заттардың құрамы мен құрылымын, қасиеттерінің құрылымына тәуелділігін, қасиеттері белгілі жаңа заттар мен материалдар алуды, химиялық өзгерістердің заңдылықтары мен оларды басқарудың жолдарын зерделеу─мектепте химия пәнін оқытудағы негізгі мәселелер.

ыса мерзімді жоспар за мерзімді жоспар блімі: C Жай блшектер Мектеп: Жалтыр №2 ОМ Кні:Малімні аты-жні: Байганат Р. Сынып: 5 «А» атысандар саны:атыспаандар саны:Саба таырыбыЖай блшек. Жай блшектерді оу жне жазу Осы сабата ол жеткізілетін оу масаттары жай блшек ымын мегеру; жай блшектерді оу жне жазу;Саба масаттары Оушылар: жай блшекті анытамасын,оны алымы жне блімі ымдарын біледі; Барлы оушылар: Жай блшек туралы жаа білімді мегереді.

Бліндіні блшек трінде, блшекті блінді. АКТ олдану дадыларыБілу, тсіну, анытау, олдану. Баалау критерийі Оушы оу масатына жетті, егер: Кейбір табии ышылдар мен сілтілерді «ышылды» жне «сабындылы» асиеттерін білді.  Саба масатын саралай келе мен сабаымды білу, тсіну, олдану, орытындылау кезедері бойынша жргізуді жоспарладым.

4 тапсырма орындауа жоспарладым.  «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному курсу "Математика" в 5 классе Учебник: Математика 5 кл. / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов Количество часов: 5 ч в неделю, всего ч учебный годПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа учебного курса математики для 5». Ақпараттық коммуникативтік технология. Дәстүрлі сабақ. Сабақтың параметрі. Сабақ мұғалімнің шығармашылық еңбегінің нәтижесі. Ақпараттану технологиясының даму тарихы және компьютерді оқыту құралы ретінде пайдалану.

Оқушымен кері байланыс. ?азіргі кезде елімізді? білім беру саласыны? алдына?ойып отыр?ан бірінші кезектегі міндеттері?лтты? б?секелестік?абілеттерін арттыру ж?не?лемдік білім ке?іс. Математика-ерекше құдіретті ғылым, ал математика пәнінің мұғалімі баланың бойындағы ақыл, білім, парасат, сабырлық, шығармашылық қасиеттерін бойынан аша білетін тұлға.

Қазіргі уақытта математика ғылымы кең етек алып дамуда. Сондықтан математиканы оқытудың мазмұнын ашуды жүзеге асыру үшін жаңа ақпараттық технология қүралдары ауадай қажет. Қазіргі ақпараттық технологияның озық жетістіктерін математика сабағында қолдану арқылы танымдылық іс-әрекеттерін ұйымдастыра отырып,оқушылардың құзіреттілігін дамытуға болады.Мен өзімнің сабақтарымда оқытудың ұйымдастыру формаларының жеке, жұптық, топтық, ұжы. Математика саба?тарында АКТ?олдану, оны іске асыруды?

т?сілдерін,?дістерін, т?рлерін ізденумен?ласады, саба??рдісін тиімді етуге к?мектесетін педагогикалы? а?ыл-ойды? даналы?ы жина?талады.Болаша?та а?паратты?-коммуникациялы? технологиялар?рбір м??алімні??ызметіне?лесімді еніп, саба?ты? ажырамас б?лігі болады. Т?жырымдай келе, жо?арыда атал?ан?азіргі заман?ы инновациялы? технологияларды саба?та пайдалану о?у?рдісіні?

тиімділігін арттыру?а, математика п?нін о?ытуда тиімді н?тижеге?ол жеткізуге, п?нге деген танымды??ызы?ушылы?ты арттыру?а зор м?мкіндік береді. Білім беру?рдісін а?параттандыру жа?а а?паратты?

технологияларды пайдалану ар?ылы дамыта о?ыту, дара т?л?аны ба?ыттап о?ыту ма?саттарын ж?зеге асыра отырып, о.

rtf, fb2, txt, rtf