Skip to content

Акт документальної перевірки зразок

Скачать акт документальної перевірки зразок doc

Акты составляются в результате проверок. Образец бланка (пример шаблона) формы акта (справки) документальной перевірки / внеплановой выездной проверки налогового, валютного и другого законодательства, контроль зразок соблюдением которого возложен документальної контролирующие органы. Акт проверки представляет собой стандартную форму, которая утверждена законодательством и нормативными документами.

Зразок бланку (приклад акт форми акта (довідки) акт планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого документальної на контролюючі органи. Харків, зразок Журналу реєстрації зразок (довідок) невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок (додаток 5); зразок Журналу реєстрації довідок (як складової частини акта перевірки) про результати планової виїзної перевірки правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку/дотримання валютного та іншого перевірки (додаток 6); зразок Спеціального журналу реєстрації актів (додаток 7); Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок (додаток 8).

Законодательные и нормативные акты Украины, УССР, СССР, России с начала двадцатого века по настоящее время. Нормативная и законодательная база стран СНГ. Акт – это документ, который составляется в ходе проверки товара группой должностных лиц. Акт проверки представляет собой стандартную форму, которая утверждена законодательством и нормативными документами.

Форма обязательна к применению, ее пример показан далее по тексту. Следует помнить, что в некоторых случаях министерства (ведомства) заявляют указания, касающиеся правил заполнения акта о проверки. Образец. Образец акта проверки. Скачать образец акта проверки в формате doc. Документ представляет собой доказательство проведения осмотра. Проверка может быть проведена в организациях и фирмах, а. 1. Акт (довідка) документальної перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку.

До акта додаються інформативні додатки. 2. Вступна частина акта (довідки) документальної перевірки повинна містити такі дані: Місцезнаходження платника податків. Повне і скорочене (за наявності) найменування платника податків відповідно до установчих документів. Підстави для проведення перевірки відповідно до Кодексу та інших законодавчих актів.

Дата видачі та номер направлення на проведення документальної перевірки, найменування органу держав. Перевірки Документальне оформлення податкової перевірки Читати на classic-restaurant.ru Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок. З метою уніфікації та підвищення якості оформлення результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів з питань дотримання податкового, валютного та.

Зразок бланку (приклад шаблону) форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Образец бланка (пример шаблона) формы акта (справки) документальной плановой / внеплановой выездной проверки налогового, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы. зразок Журналу реєстрації актів (довідок) невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок (додаток 5); зразок Журналу реєстрації довідок (як складової частини акта перевірки) про результати планової виїзної перевірки правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку/дотримання валютного та іншого законодавства (додаток 6); зразок Спеціального журналу реєстрації актів (додаток 7); Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок (додаток 8).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від р. Це буде підставою для документальної позапланової перевірки (п. ПКУ), але виключно з питань, що стали предметом оскарження. Нижче наведемо зразок заперечення до акта перевірки платника податків. Зразок. Західна МДПІ м. Харкова. вул. К.Маркса, 30, м. Харків,

txt, rtf, djvu, PDF