Skip to content

Акт апробації посівів

Скачать акт апробації посівів fb2

В результаті апробації посівів визнається можливість посівів апробованих посівів акт категорії репродукційних або маточних буряків. Апробація посівів проводиться методом окомірної (візуальної) оцінки рослин у полі.Аналіз рослин елітних посівів проводиться по двох діагоналях поля, а апробації – по одній.

Підрахувати нормовані акт та заповнити акт апробації. посівів кукурудзи, розташованих у різних масивах, за посівів.

Техніка апробації та аналіз рослин. Вони й апробації акт апробації.

Про затвердження Порядку здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів. Наказ, Порядок від № Завдання апробації та організація робіт. Підготовча робота до апробації та реєстрація сортових посівів. Техніка апробації та аналіз рослин. Складання апробаційним документів.

Апробація пшениці ячменю і тритикале. Апробація - польове обстеження насіннєвого посіву з метою визначення його сортової чистоти, або типовості рослин, засміченості, ураженості хворобами і пошкодженості шкідниками. Польова апробація посівів тритикале проводиться перед її прибиранням (в фазу початку воскової стиглості).  . Заповнюють відповідні пункти в акті апробації (або оформляють акт реєстрації посівів).

Акт апробації насінницького посіву (форма а); Акт сортового обстеження насінників перед цвітінням на насінницькі посіви редиски, редьки літньої, капусти цвітної та за безпересадкового їхнього вирощування (форма ); Акт добору маточників редиски, редьки літньої (форма ).

Для дворічних і багаторічних овочевих культур. Перший рік: Акти сортових прочисток насінницького посіву (форма ); Листок апробатора (форма ). окремий акт апробації. За умови встановлення однорідності.

посівів кукурудзи, розташованих у різних масивах, за типові-. стю та іншими якостями (репродукція, покоління, категорія), апробатору дозволяється скласти на них один акт, зазначи  При інспектуванні (апробації) посівів самозапильних ліній, гібридів і сортів з білим стрижнем (за винятком першої і на-.

ступних репродукцій кремнистих білострижневих сортів) ка-. чани з червоним стрижнем вважають сортовою домішкою. Акт апробації (форма акта залежить від культури) складають на насіннєві посіви: в рядових (ненасінницьких) у двох примірниках; у спеціалізованих насінницьких господарствах – у трьох примірниках, якщо ці посіви відповідають нормам сортової чистоти. Норми сортової чистоти по кожній сільськогосподарській культурі регламентуються державним (або міждержавним) стандартом на цю.

Культуру. На загальні. Ураженість посіву хворобами, пошкодження шкідниками (за актами апробації й обстеженням насінників перед збиранням) _ _. (назва, відсоток). Засміченість посіву карантинними бур’янами (за актами апробації і обстеження насінників перед збиранням) _. (назва, відсоток). Польове оцінювання (апробація) насіннєвих посівів сільськогосподарських культур включає в себе ряд заходів призначених для визначення сортової чистоти (типовості), вмісту видової та сортової домішки, засміченості бур’янами, ураженості хворобами, ушкодженості (заселеності) шкідниками з метою встановлення придатності для використання урожаю на насінницькі цілі.  -акт бракування посіву – якщо такий посів визнано непридатним (за.

rtf, txt, EPUB, txt